dinsdag 9 februari 2010

Ester Šorm: postdoc visuele metaforiek

Sinds 1 oktober 2009 werk ik als postdoc binnen het NWO-programma ‘Visual metaphor: a psycholinguistic perspective’, een samenwerkingsproject tussen de Vrije Universiteit Amsterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Tilburg. Mijn project voer ik uit onder leiding van Gerard Steen en Wilbert Spooren. Het onderzoek gaat over metaforiek in afbeeldingen, zoals advertenties en cartoons, en mijn voornaamste taak is het ontwikkelen van een betrouwbare methode waarmee we visuele metaforen kunnen identificeren en beschrijven. Een dergelijke methode is in de afgelopen jaren al voor verbale metaforen ontwikkeld en de vraag is nu of dat ook voor metaforiek in afbeeldingen gaat lukken.
Hiervoor heb ik me als promovendus met een heel ander onderwerp beziggehouden: de kwaliteit van argumenten. Voor een aantal typen argumenten heb ik uitgezocht aan welke criteria ze zouden moeten voldoen om als sterk bestempeld te kunnen worden (bijvoorbeeld ‘het voorbeeld moet typisch zijn’ bij het voorbeeldargument of ‘de bron moet betrouwbaar zijn’ bij het autoriteitsargument). Vervolgens ben ik nagegaan of argumenten die aan deze criteria voldoen overtuigender zijn dan argumenten die daar niet aan voldoen. Dit promotieproject heb ik uitgevoerd bij de afdeling Bedrijfscommunicatie van de Radboud Universiteit Nijmegen, in samenwerking met Rian Timmers. Peter Jan Schellens en Hans Hoeken waren mijn begeleiders. Het proefschrift is goedgekeurd, maar nog niet verdedigd. Dat zal in februari 2010 gebeuren.

Voordat ik als promovendus aan de slag ging, heb ik Psychologie en Taal- en Cultuurstudies gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Die combinatie komt ongetwijfeld mooi van pas in het project dat ik hier aan de VU ga uitvoeren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten