dinsdag 23 juni 2009

Wilbert Spooren in Discourse, Of Course

Zojuist is verschenen: Jan Renkema (Ed., 2009). Discourse, of Course: An overview of research in discourse studies. Amsterdam etc.: Benjamins.
In deze bundel geeft een aantal onderzoekers vanuit diverse achtergronden hun visie op het onderzoeksgebied Discourse studies. Het boek is een collectie van 20 korte papers over onderwerpen als de rol van discourse in communicatie, de relatie tussen discourse en andere semiotische modes, typen discourse, structuren van discourse, de relatie met stijl en retorica, discourse en cognitie, discourse en institutie en discourse en cultuur. Elk paper geeft een schets van de state of the art in het betreffende subgebied en onderwerpen voor vervolgonderzoek. Het boek mikt op studenten van enigszins gevorderd niveau (3e jaars Bachelor, Master) en kan gebruikt worden voor een capita selecta cursus. Wilbert Spooren schreef samen met Ted Sanders het hoofdstuk over "The cognition of discourse". Andere medewerkers: John Bateman, Frans van Eemeren, Inger Lassen, Theo van Leeuwen, Max Louwerse, Fons Maes, Mark Sadoski, Joost Schilperoord, Ruth Wodak e.v.a.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten