zaterdag 24 oktober 2009

Nieuw boek: Health communication in Southern Africa

Onlangs is een nieuw boek verschenen over gezondheidscommunicatie in Zuidelijk Afrika, onder redactie van (onder meer) onze nieuwe UHD taal & communicatie Luuk Lagerwerf: Health Communication in Southern Africa. Engaging with social and cultural diversity.

Wordt gezond gedrag met Zambiaanse respondenten op dezelfde manier voorspeld als met Tanzaniaanse? Hoe werken sociale netwerken bij het verspreiden van gezondheidsinformatie in kleine Namibische dorpen? Hebben Zuid-Afrikaanse massamedia dezelfde publiekseffecten als de Westerse massamedia? Bevatten bijsluiters van medicijnen geschikte informatie en instructie voor mensen die Xhosa als eerste taal hebben, of niet kunnen lezen?

In dit boek wordt onderzoek naar gezondheidscommunicatie, in het bijzonder HIV/AIDS communicatie, in zuidelijk Afrika gepresenteerd. Het boek biedt een overzicht vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven, waardoor uiteenlopende onderzoeksterreinen samengebracht worden, zoals persuasieve communicatie, netwerkanalyse, interpersoonlijke communicatie, massacommunicatie, conversatieanalyse en tekstontwerp.

Deze onderzoeken, alle gebaseerd op onderzoek uitgevoerd in zuidelijk Afrika, tonen de complexiteit van sociale en culturele factoren die gezondheidscommunicatie in belangrijke mate bepalen. Zowel erkende als veelbelovende wetenschappers uit de Verenigde Staten, Europa, en Zuid-Afrika trachten antwoorden te geven op complexe vragen van gezondheidscommunicatie in sociaal en cultureel diverse samenlevingen in zuidelijk Afrika. Dit overzicht is van groot belang voor studenten, onderzoekers, en professionals in gezondheidsvoorlichting en –onderzoek.

Lagerwerf, Luuk, Herman Wasserman, en Henk Boer (eds.) (2009). Health communication in Southern Africa. Engaging with social and cultural diversity. SAVUSA serie 11. Amsterdam: Rozenberg Publishers; Pretoria: UNISA Press. 300 pagina’s, € 28,50.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten