zaterdag 24 oktober 2009

Nel de Jong: Nieuwe UD bij Taalwetenschap


Sinds 1 oktober ben ik het team van de opleiding Taalwetenschap komen versterken als universitair docent.

Voordat ik op de VU kwam werken heb ik hier zelf de opleiding Toegepaste Taalwetenschap gedaan. Nadat ik in 2005 op de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd was met mijn proefschrift Learning second-language grammar by listening (promotor: Prof. J.H. Hulstijn), ben ik twee jaar post-doc geweest bij het Pittsburgh Science of Learning Center, een samenwerkingsverband tussen de University of Pittsburgh en Carnegie Mellon University. De afgelopen twee jaar was ik Assistant Professor op Queens College, onderdeel van de City University of New York.

Mijn onderzoek richt zich op de vraag hoe volwassenen een tweede taal leren (bijvoorbeeld Nederlands als Tweede Taal, ook wel NT2 genoemd) en hoe zo’n tweede taal het beste onderwezen kan worden. Hierbij bestudeer ik met name hoe bepaalde onderwijsmethoden veranderingen teweeg brengen in kennis en processen en dan vooral met betrekking tot vocabulaire, grammatica en spreekvaardigheid. Mijn onderzoeksvragen zijn voornamelijk afkomstig uit de toegepaste taalwetenschap en psycholingu├»stiek. Momenteel werk ik aan een twee-jarig onderzoeksproject gefinancierd door het Pittsburgh Science of Learning Center. Daarin onderzoeken we het effect van tijdsdruk op de ontwikkeling van mondelinge vloeiendheid in tweede-taalleerders.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten