woensdag 1 juli 2009

Wyke Stommel: nieuwe postdoc

Hallo!

Sinds 1 juni j.l. werk ik als postdoc (binnen CAMeRA en LCC) aan een onderzoek naar de discourse van een internetgebaseerde cursus voor mensen met depressie en angst. Mijn uitgangspunt is ethnomethodologisch/ conversatieanalytisch. Ik maak gebruik van de data die voortkomen uit een project van VU Psychologie (o.l.v. prof.dr. Pim Cuijpers) over de rol van een coach bij het volgen van een zelfhulpcursus tegen depressie en angst.

Het spannende aan dit onderzoek is dat het bijdraagt aan een beter begrip van communicatie via nieuwe media, maar tegelijkertijd een praktische relevantie heeft met betrekking tot gezondheidscommunicatie. Het is de bedoeling is dat mijn onderzoek leidt tot aanbevelingen of een training voor aanbieders/gebruikers van internetgebaseerde cursussen of therapie├źn in de geestelijke gezondheidszorg.
In april van dit jaar ben ik gepromoveerd aan de Universiteit van Frankfurt/Main op een discourse analysis van een lotgenotenforum over eetstoornissen (over de interactie van en met nieuwkomers en over nicknames). Binnenkort verschijnt mijn proefschrift als boek met de titel Entering an online support group on eating disorders bij Rodopi.