woensdag 24 november 2010

Nieuwe UD: Steve Oswald

Door: Steve Oswald

Bonjour tout le monde,
I started working at the VU as an UD last September. I’ve been hired to perpetuate the French touch in Linguistics after Danièle’s departure, even though neither of my Swiss and British passports bears the Gallic blue, white and red colours. Hopefully my training at the Universities of Geneva and Neuchâtel, Switzerland, will do the trick (that, and the fact that French is my mother tongue, which helps).Speaking of tricks, they are precisely the type of phenomenon I’m interested in. Linguistic tricks, that is, and in particular the reasons lying behind our failure to identify them – and therefore also the reasons we fall for them. In my PhD thesis I tried to develop a cognitive pragmatic account of manipulative and uncooperative communication in order to understand why it is that, despite what we assume to be standard cooperative communicative settings – remember, Grice is nice –, manipulation and fallacious argumentation can still be successful.

woensdag 17 november 2010

Lezing ‘How to sound intelligent?'

Door: Laura Rupp
Beste collega's en studenten,
Ik wil jullie graag uitnodigen voor een lezing over 'Attitudes and identity in non-native speaker accents of English’, door Bettina Beinhoff (Research Centre for English and Applied Linguistics (RCEAL), University of Cambridge).
woensdag 8 December van 12.30-13.30 uur in 8A-05.
Het gebeurt niet elke dag dat we een gastspreker hebben uit het buitenland en het is altijd een bijzondere ervaring. Deze lezing heeft ook een heel toegankelijk en actueel onderwerp. Kom luisteren en neem je lunch mee. Klik ''meer lezen'' voor het abstract van de lezing.

Promotie Matt Coler

Door: Matt Coler

 Earth-worship ceremonial dance
My research project had as its goal the documentation of a previously unknown variant of Aymara. This language is unique from all other forms of Aymara, probably a result of its geographic isolation, which only now is coming to an end with the arrival of a road and a rapidly-growing outside influence. Together with the support of my committee (Leo Wetzels, Willem Adelaar, and Frans Hinskens, to whom I am greatly indebted), I have completed a description of this language in what is likely the short window before its death. I am greatly indebted to the support of all the Muylaqueños, in particular Edwin Banegas Flores and his family,who so kindly hosted me during my stay.

inter-community football team sponsored by VU University
The result of the research is not only a linguistic description, but a corpus of narratives, myths, and ghost stories which is taken verbatim from the elders of the village. This collection of stories will soon be published as the first, and sadly, likely the last book in this particular language, thanks to a generous grant from the Cucu NGO. I invite anyone interested in learning more to my defense, scheduled for 16 December at 15:45.

vrijdag 12 november 2010

TiNT-dag 2010

Door: Attila & Hennie
Op vrijdag 3 december 2010 organiseert de Vereniging NL-Term in samenwerking met het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie voor de tweede maal de TiNT-dag  aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Dit jaarlijks terugkerende evenement is bedoeld om actueel onderzoek en de professionele praktijk op het gebied van Nederlandstalige terminologie voor te stellen voor een breed publiek.
De TiNT-dag op de VU kan voor LCC'ers een aardige, makkelijke en goedkope kennismaking met terminologie zijn. Terminologie is in feite praktisch georienteerde taalbeschrijving op het gebied van tekstgenres, met een lexicale inslag (maar zeker niet beperkt tot het lexicon). Kijk maar eens naar het programma op de website (klik hier).

donderdag 4 november 2010

Oratie Martine Coene: Auris ipsa loquitur

Stimulus en taalaanleg in de taalontwikkeling van dove kinderen


Al eeuwenlang is de mens geboeid door de vraag wat er nu precies nodig is opdat een kind tot een normale taalontwikkeling zou komen. De geschiedenis heeft een aantal anekdotes over gruwelijke experimenten waarbij kinderen jarenlang zonder gesproken taalinput opgroeien. Men dacht zo de mogelijke aangeboren voortbeschiktheid voor taal en de rol van gesproken taalinput in het taalontwikkelingsproces te kunnen vastleggen.
Doorsnede van het oor met cochleair implantaat
Gelukkig zijn we ondertussen zo ver dat we niet langer kinderen in afzondering doen opgroeien om het mysterie van de taalontwikkeling te ontsluieren. Vandaag de dag wordt 2% van alle baby’s geboren met een zwaar bilateraal gehoorverlies. In tegenstelling tot de kinderen in de eerder genoemde experimenten, groeien zij gelukkig niet op in een sociaal isolement. Dankzij de medische en technologische vooruitgang van de laatste decennia kunnen veel van deze kinderen op een verschillende leeftijd toegang krijgen tot gesproken taal dankzij een cochleair implantaat. Dit maakt het mogelijk om niet alleen de aard van het menselijk taalvermogen en de rol van het kritische venster hierin te bestuderen, maar ook wat de invloed van taalstimuli is op de ontwikkeling van dit vermogen. Analyse van spontane taaldata van deze kinderen toont aan dat kinderen die geïmplanteerd worden vóór de leeftijd van 16 maanden de grootste kans maken op een normale taalontwikkeling: zij hebben een kleinere initiële achterstand en maken zich het taalsysteem sneller eigen dan kinderen die later werden geïmplanteerd. Hierdoor lopen ze die kleine taalachterstand zelfs gedeeltelijk in.
 
Dat taal en gehoor onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, wordt duidelijk wanneer men ook de kwaliteit van de spraakstimuli meeneemt als factor in het taalontwikkelingsproces. Het is bekend dat gehoorgestoorden in het bijzonder problemen hebben met de perceptie van spraak in rumoerige omstandigheden. Of dit perceptueel deficiet een belangrijke invloed heeft op de verwerving van grammatica bij deze kinderen is één van de fascinerende vragen waar ik op 12 november (om 15.45 uur) nader wil op ingaan.