zaterdag 19 december 2009

Studentassistenten gezocht!

We zijn op zoek naar enthousiaste studenten Taalwetenschap en Nederlands die ons willen ondersteunen met het handmatig annoteren van teksten binnen het DutchSemCor project. Het project gaat op 1 februari 2010 van start en duurt een jaar. DutchSemCor is ook uitermate geschikt als onderwerp voor een bachelor- of masterscriptie evt. voor verdere onderzoek.

Heb je zelf interesse of ken je studenten die interesse zouden kunnen hebben, neem dan contact met mij op (a.gorog@let.vu.nl).

donderdag 17 december 2009

Attila Görög, onderzoeker computationele lexicologie

Zoals mijn naam al doet vermoeden, kom ik oorspronkelijk uit Hongarije. Ik woon sinds 2000 in Amsterdam waar ik o.a. de toenmalige Master Lexicologie en Terminologie heb gevolgd. Na het afronden van deze studie heb ik in het werkveld als vertaler en projectmedewerker bij een vertaalbureau ontdekt dat er vraag is naar gespecialiseerde terminologiediensten.Vertaalbureaus hebben behoefte aan een partij die zaken als alignment, termextractie, terminologiebeheer en het bijhouden van vertaalgeheugens overneemt. Deze vier diensten zijn de core business van mijn bedrijf, ExacTerm. Alle kennis, ervaring en contacten die ik tijdens mijn studie en het oprichten van mijn bedrijf heb opgedaan, kan ik inzetten voor twee heel speciale projecten waar ik momenteel binnen de VU voor werk.

dinsdag 15 december 2009

Het leven als Française

Inmiddels zit ik alweer 4 maanden in Frankrijk. In Lille, om precies te zijn. Om maar even goed te beginnen: het is hier super, iedereen die ooit de kans krijgt om een tijdje in het buitenland te gaan studeren: doen!

Ik ben Elise Anker en doe de opleiding Communicatie- en informatiewetenschappen. Vorig jaar heb ik besloten om een semester in Frankrijk door te brengen. In september was het dan eindelijk zover: Au Revoir Nederland! In het begin weet je niet goed waar je aan begonnen bent, helemaal alleen in een vreemde stad waar je niks en niemand kent. Maar dit verandert meteen zodra de eerste colleges begonnen zijn en je wat contact begint te maken. Hier op de universiteit zitten heel veel ‘Erasmussers’ en nu (4 maanden verder) ken ik praktisch iedereen.

Even voorstellen: de student-redactrice

Hallo allemaal!

Ik ben Ratna Marapin en ik ben sinds kort student-redactrice van het blog Taal & Communicatie. Ik ben 21 jaar en studeer Communicatie- en informatiewetenschappen. Mijn 2e major is Engelse taalkunde en door mijn interesse in Engelstalige letterkunde volg ik ook die major erbij. Dit is mijn 4e jaar aan de VU.
Vanaf het begin van mijn studie ben ik betrokken geweest bij de faculteit en heb me ingezet voor de voorlichting. Zo stond ik bij de stand van CIW op de open dagen en heb ik meelopers begeleid. Ik vond het idee om een blog te beginnen voor de afdeling Taal en Communicatie erg leuk en goed. Op deze manier kunnen zowel medewerkers als studenten altijd op de hoogte blijven van wat er gaande is op de afdeling. We behoren niet voor niets tot de afdeling Taal en Communicatie!

                                                               

donderdag 10 december 2009

Kirsten in Flagstaff

Op de derde dag terug op de VU wordt het tijd voor een verslag van mijn buitenlands verblijf. Van begin oktober tot half november ben ik op bezoek geweest bij professor Douglas Biber aan de Northern Arizona University in Flagstaff, Arizona. Ik ging daar naartoe omdat prof. Biber, bekend van zijn onderzoek naar registervariatie m.b.v. multi-dimensionele analyses en zijn werk aan de Longman Grammar, een studie heeft gedaan die veel overeenkomsten vertoont met mijn promotie-onderzoek: hij onderzocht de veranderingen in het gebruik van stance in vier genres, waaronder kranten, in het Engels van 1650 tot 1990 en ik onderzoek de veranderingen in het gebruik van subjectiviteit in Nederlandse kranten en conversaties tussen 1950 en 2002. Stance en subjectiviteit zijn gerelateerde begrippen die beide kunnen worden uitgedrukt door bijvoorbeeld modale werkwoorden (moeten, zullen), modale bijwoorden (waarschijnlijk, gelukkig) en cognitiewerkwoorden (hopen, geloven).

dinsdag 8 december 2009

LOT Winter School

We are pleased to remind you that the upcoming LOT Winter School will be hosted by our faculty and will take place in the period of 11-22 January 2010.

The programme contains 18 courses covering various areas of linguistics. Among the invited speakers are Herbert Clark (Stanford University), Alice Harris (University of Massachusetts), William Snyder (University of Connecticut), Louise McNally (Universitat Pompeu Fabra), Marcus Kracht (Universitaet Bielefeld), Paul Boersma (UvA), Arie Verhagen (Leiden University) and Gerard Steen (VU). In addition to the courses there will be poster presentations on Monday 11 and 18 January.
In the second week of the LOT Winter School the Schultink lecture will be given by Herbert Clark. This event is open for everyone and we hope to see you all on Wednesday January 20
from 7 pm till 8.30 pm in room 10A-04.

dinsdag 24 november 2009

Oratie John H.A.L. de Jong


Op 10 december a.s. houdt John H.A.L. de Jong zijn inaugurale rede bij de ambtsaanvaarding van de bijzondere leerstoel Language Testing. Deze leerstoel is ingesteld door Pearson plc in Londen, de grootste educatieve uitgeverij ter wereld. Het doel van de leerstoel is onderzoekssamenwerking tot stand te brengen tussen Pearson en de VU. De eerste stap daarin is een aio-project dat volledig gefinancierd wordt door Pearson en dat met ingang van 1 februari 2010 op de afdeling T&C wordt uitgevoerd door Rebecca Present-Thomas.

zaterdag 14 november 2009

Tryntje in Lancaster


Hier een kort bericht vanuit Lancaster, UK. Ik ben alweer bijna op de helft van m’n verblijf hier, dus het is zeker tijd voor een update. De weken gaan te hard voor al het werk wat ik heb gepland, maar dat is vaak zo wanneer je dingen af wilt hebben. Voor degenen die een en ander gemist hebben: ik zit momenteel voor drie maanden op de universiteit van Lancaster om aan een kwalitatieve analyse van de metaforen in een corpus van oude en nieuwe Nederlandse nieuwsteksten te werken, in samenwerking met Veronika Koller en Elena Semino.

dinsdag 10 november 2009

Promotie Jenny Audring

Waarom zeggen Nederlanders vaak “het meisje, die”, “het boek – hij is uit” en “knoflook – dat lust ik niet”? Volgens de regels van het ABN zijn deze voornaamwoorden fout: ze hebben het verkeerde geslacht. Toch komen zulke ‘fouten’ erg vaak voor: in spontane spraak heeft meer dan de helft van de voornaamwoorden niet hetzelfde geslacht als hun zelfstandige naamwoord. Dit intrigerende verschijnsel is het onderwerp waarop Jenny Audring op 13 november a.s. hoopt te promoveren.

zaterdag 24 oktober 2009

Nieuw boek: Health communication in Southern Africa

Onlangs is een nieuw boek verschenen over gezondheidscommunicatie in Zuidelijk Afrika, onder redactie van (onder meer) onze nieuwe UHD taal & communicatie Luuk Lagerwerf: Health Communication in Southern Africa. Engaging with social and cultural diversity.

Wordt gezond gedrag met Zambiaanse respondenten op dezelfde manier voorspeld als met Tanzaniaanse? Hoe werken sociale netwerken bij het verspreiden van gezondheidsinformatie in kleine Namibische dorpen? Hebben Zuid-Afrikaanse massamedia dezelfde publiekseffecten als de Westerse massamedia? Bevatten bijsluiters van medicijnen geschikte informatie en instructie voor mensen die Xhosa als eerste taal hebben, of niet kunnen lezen?

In dit boek wordt onderzoek naar gezondheidscommunicatie, in het bijzonder HIV/AIDS communicatie, in zuidelijk Afrika gepresenteerd. Het boek biedt een overzicht vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven, waardoor uiteenlopende onderzoeksterreinen samengebracht worden, zoals persuasieve communicatie, netwerkanalyse, interpersoonlijke communicatie, massacommunicatie, conversatieanalyse en tekstontwerp.

Deze onderzoeken, alle gebaseerd op onderzoek uitgevoerd in zuidelijk Afrika, tonen de complexiteit van sociale en culturele factoren die gezondheidscommunicatie in belangrijke mate bepalen. Zowel erkende als veelbelovende wetenschappers uit de Verenigde Staten, Europa, en Zuid-Afrika trachten antwoorden te geven op complexe vragen van gezondheidscommunicatie in sociaal en cultureel diverse samenlevingen in zuidelijk Afrika. Dit overzicht is van groot belang voor studenten, onderzoekers, en professionals in gezondheidsvoorlichting en –onderzoek.

Lagerwerf, Luuk, Herman Wasserman, en Henk Boer (eds.) (2009). Health communication in Southern Africa. Engaging with social and cultural diversity. SAVUSA serie 11. Amsterdam: Rozenberg Publishers; Pretoria: UNISA Press. 300 pagina’s, € 28,50.

Nel de Jong: Nieuwe UD bij Taalwetenschap


Sinds 1 oktober ben ik het team van de opleiding Taalwetenschap komen versterken als universitair docent.

Voordat ik op de VU kwam werken heb ik hier zelf de opleiding Toegepaste Taalwetenschap gedaan. Nadat ik in 2005 op de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd was met mijn proefschrift Learning second-language grammar by listening (promotor: Prof. J.H. Hulstijn), ben ik twee jaar post-doc geweest bij het Pittsburgh Science of Learning Center, een samenwerkingsverband tussen de University of Pittsburgh en Carnegie Mellon University. De afgelopen twee jaar was ik Assistant Professor op Queens College, onderdeel van de City University of New York.

Mijn onderzoek richt zich op de vraag hoe volwassenen een tweede taal leren (bijvoorbeeld Nederlands als Tweede Taal, ook wel NT2 genoemd) en hoe zo’n tweede taal het beste onderwezen kan worden. Hierbij bestudeer ik met name hoe bepaalde onderwijsmethoden veranderingen teweeg brengen in kennis en processen en dan vooral met betrekking tot vocabulaire, grammatica en spreekvaardigheid. Mijn onderzoeksvragen zijn voornamelijk afkomstig uit de toegepaste taalwetenschap en psycholinguïstiek. Momenteel werk ik aan een twee-jarig onderzoeksproject gefinancierd door het Pittsburgh Science of Learning Center. Daarin onderzoeken we het effect van tijdsdruk op de ontwikkeling van mondelinge vloeiendheid in tweede-taalleerders.

woensdag 16 september 2009

CIW-student genomineerd voor scriptieprijs

VU-student Eelco Snip is met zijn afstudeerscriptie "Politieke headlines: clicken of skippen?'' genomineerd voor de Taalunie Scriptieprijs. De scriptieprijs van de Nederlandse Taalunie is bedoeld om studenten in Nederland en Vlaanderen te stimuleren een 'schitterende afstudeerscriptie te schrijven'.

Onder begeleiding van Margreet Onrust en Hennie van der Vliet onderzocht de student Communicatie- en Informatiewetenschappen het verband tussen de taalkundige eigenschappen van politieke headlines en het clickgedrag van online lezers op NU.nl.
Dankzij een stage bij Publistat Mediaonderzoek kreeg hij voor zijn analyse toegang tot alle statistische gegevens van de populaire nieuwssite. Zo kon hij zijn inhoudelijke en semantische analyses van de headlines combineren met gegevens van het aantal 'pageviews' van alle afzonderlijke nieuwsberichten. Eelco concludeert dat politieke headlines met
- affectieve werkwoorden (bijvoorbeeld: 'hekelen' of 'vrezen')
- of bijvoeglijke naamwoorden die een emotie van een politicus uitdrukken (bijvoorbeeld: 'woedend'), bij lezers van NU.nl. de meeste interesse opwekken.

De bevindingen van Eelco, die momenteel werkzaam is als analist bij Publistat Mediaonderzoek, hebben veel aandacht gehad in diverse on-line media, o.a in de Volkskrant, de Nieuwe Reporter en MediaNed. Eelco: "Dat media schrijven over je scriptieonderzoek is natuurlijk ontzettend leuk. Hoewel ik met de analyse van headlines het dagelijkse werk van journalisten heb onderzocht, had ik deze aandacht in eerste instantie niet verwacht. Aardig om te zien is dat de Volkskrant een analyseresultaat direct toepaste in de kop ´Woedende Wilders beste internetkop´. De internetredactie berichtte mij dat het artikel over mijn scriptieonderzoek met enthousiasme werd aangeklikt, een interessant bewijs voor de stelling dat emotie scoort."

De prijsuitreiking vindt plaats op 8 januari 2010.

maandag 14 september 2009

Proefschrift van Wyke Stommel

Onlangs is de handelseditie verschenen van het proefschrift met de titel "Entering an online support group on eating disorders. A discourse analysis". Online Support Groups worden over het algemeen gezien als een belangrijke aanvulling op traditionele gezondheidszorg, dus het is van groot belang dat veel mensen ze weten te vinden en lid worden. Er is echter nog weinig bekend over hoe nieuwe leden tot zo'n groep toetreden.

Het boek is gebaseerd op een microanalyse van een online support group over eetstoornissen, specifiek van de communicatie via tekstberichten tussen nieuwe en bestaande leden en van de nicknames. Door middel van een ethnomethodologische en conversatieanalytische benadering laat de studie zien dat de leden de groep als een gemeenschap behandelen waarin hun ziekte als identiteit van groot belang is. De leden construeren gemeenschapsnormen met betrekking tot legitimiteit voor nieuwkomers; zij worden verwacht om toe te geven dat ze ziek zijn, wat lastig is voor mensen die (nog) niet inzien hun eetprobleem een ziekte is. Dit inzicht ligt zo mogelijk nog gevoeliger voor mensen die neigen tot pro-ana, d.w.z. het verheerlijken van de eetstoornis. De onzekerheid en angst van nieuwkomers zou wellicht verminderd kunnen worden als er een speciaal subforum ingericht zou worden waarin nieuwkomers langzaam tot het inzicht kunnen komen dat ze ziek zijn, zonder dat ze andere leden met "ziekte-ontkennende" gedachten storen.

Het proefschrift is verschenen in de serie Utrecht Studies in Language and Communication.vrijdag 11 september 2009

Ruth Dekker-Wester: nieuwe promovenda

Dag iedereen,

Sinds 1 september werk ik als promovendus binnen het project “The Awyu-Dumut family of Papuan languages in its historical and linguistic context” samen met prof. dr. Lourens de Vries en postdoc dr. Wilco van den Heuvel. Binnen dit project onderzoek ik enerzijds de grote linguïstische diversiteit binnen de Awyu-Dumut taalfamilie, en anderzijds houd ik mij bezig met de geschiedenis van deze taalfamilie door het reconstrueren van de proto-morfologie. Zo krijgen we zicht op hoe de talen en de Awyu-Dumut familie aan elkaar verwant zijn en hoe zij zich hebben ontwikkeld.

De Awyu-Dumut talen worden gesproken door ongeveer 35,000 mensen in de Digul River Basin in Papoea, Indonesië, evenals in centraal en zuid Nieuw Guinea. Er zijn zes talen waarvan bekend is dat zij tot deze familie behoren en nog enkele omliggende talen waarvan nog niet duidelijk is of ze ook Awyu-Dumut zijn. Ook deze zogenaamde ‘isolates’ zullen in het onderzoek betrokken worden.

Voordat ik promovendus mocht worden heb ik taalwetenschap gestudeerd in Utrecht (bachelor), aan de VU (master taalwetenschap/bijbelvertalen) en aan de Radboud Universiteit (master taalwetenschap). Na mijn studie heb ik een jaar gewerkt bij De Taalstudio (http://www.taalstudio.nl/) maar ben nu teruggekeerd naar de universiteit, wat prima bevalt!

donderdag 10 september 2009

Monique Lamers: nieuwe postdoc


Hi, I am Monique Lamers. I am a psycholinguist. Following the psycholinguistic tradition, my research focuses on language as a product and the so-called human-language faculty. From the beginning of my studies as an undergraduate in Speech and Language Pathology have been interested in how language is organised in the brain. I am especially fascinated by our capability to produce and understand sentences and larger pieces of text we have never heard before, a phenomenon that is often referred to as one of the major puzzles of our communicative system. I couldn't resist the challenge to try to solve at least a small part of this puzzle.

In several projects I have been investigating the production and comprehension of case, animacy, and word order in argument structure using different research methods (e.g., corpus studies, reaction times, ERPs and eye tracking). Although the puzzle of how we are able to produce and understand an infinite number of different sentences is far from solved, the focus of my research changed over the years from single sentences to larger text fragments.

In my current research project “In search of the referent” I try to disentangle the complex dynamic mechanisms that are involved in discourse comprehension (… as if sentence comprehension is not complex enough). The project focuses on the resolution of anaphoric expressions (i.e., anaphoric noun phrases such as the man, the book, the purchase) in different types of texts, including hypertext. Following the eye movements and fixation durations of native speakers of Dutch with high and low working memory while reading different types of texts will tell us whether different reading strategies interact with individual differences, as well as which factors facilitate or disrupt the comprehension process.

vrijdag 4 september 2009

“Chat en sms tasten taalvaardigheid niet aan”

Met deze kop start het Nederlands Dagblad op 28 augustus 2009 een verslag van een lezing van Wilbert Spooren op het 17e IVN-colloquium over zijn onderzoek naar de relatie tussen het gebruik van nieuwe media en taalvaardigheid. Hoewel vaak wordt gedacht dat activiteiten als chatten en sms-en een negatieve invloed hebben op de schrijfvaardigheid van jongeren, is er nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de verhouding tussen het gebruik van nieuwe media en taalvaardigheid en al helemaal niet in het Nederlands. Wilbert is van mening dat het verband tussen gebruik van nieuwe media en taalvaardigheid niet per se negatief hoeft te zijn: " Een nieuwe taal stimuleert de creativiteit. Schrijven in sms-taal vergt taalvaardigheid (..)''.

Aan de hand van een enquête inventariseerde hij hoe intensief middelbare scholieren gebruikmaken van nieuwe media. Daarnaast onderzocht hij de schriftelijke taalvaardigheid van de scholieren door ze een schrijfopdracht te laten maken. De uitkomst: het onderzoek laat geen verband zien tussen het gebruik van nieuwe media en schrijfvaardigheid. Het artikel hierover verschijnt later dit jaar in de Viot2008-bundel (Studies in de taalbeheersing 3. Assen: Van Gorcum).

Het onderwerp spreekt kennelijk aan want berichten erover verschenen ook in Trouw, de Telegraaf, het Algemeen Dagblad en de Leeuwarder Courant.

woensdag 1 juli 2009

Wyke Stommel: nieuwe postdoc

Hallo!

Sinds 1 juni j.l. werk ik als postdoc (binnen CAMeRA en LCC) aan een onderzoek naar de discourse van een internetgebaseerde cursus voor mensen met depressie en angst. Mijn uitgangspunt is ethnomethodologisch/ conversatieanalytisch. Ik maak gebruik van de data die voortkomen uit een project van VU Psychologie (o.l.v. prof.dr. Pim Cuijpers) over de rol van een coach bij het volgen van een zelfhulpcursus tegen depressie en angst.

Het spannende aan dit onderzoek is dat het bijdraagt aan een beter begrip van communicatie via nieuwe media, maar tegelijkertijd een praktische relevantie heeft met betrekking tot gezondheidscommunicatie. Het is de bedoeling is dat mijn onderzoek leidt tot aanbevelingen of een training voor aanbieders/gebruikers van internetgebaseerde cursussen of therapieën in de geestelijke gezondheidszorg.
In april van dit jaar ben ik gepromoveerd aan de Universiteit van Frankfurt/Main op een discourse analysis van een lotgenotenforum over eetstoornissen (over de interactie van en met nieuwkomers en over nicknames). Binnenkort verschijnt mijn proefschrift als boek met de titel Entering an online support group on eating disorders bij Rodopi.

dinsdag 23 juni 2009

Wilbert Spooren in Discourse, Of Course

Zojuist is verschenen: Jan Renkema (Ed., 2009). Discourse, of Course: An overview of research in discourse studies. Amsterdam etc.: Benjamins.
In deze bundel geeft een aantal onderzoekers vanuit diverse achtergronden hun visie op het onderzoeksgebied Discourse studies. Het boek is een collectie van 20 korte papers over onderwerpen als de rol van discourse in communicatie, de relatie tussen discourse en andere semiotische modes, typen discourse, structuren van discourse, de relatie met stijl en retorica, discourse en cognitie, discourse en institutie en discourse en cultuur. Elk paper geeft een schets van de state of the art in het betreffende subgebied en onderwerpen voor vervolgonderzoek. Het boek mikt op studenten van enigszins gevorderd niveau (3e jaars Bachelor, Master) en kan gebruikt worden voor een capita selecta cursus. Wilbert Spooren schreef samen met Ted Sanders het hoofdstuk over "The cognition of discourse". Andere medewerkers: John Bateman, Frans van Eemeren, Inger Lassen, Theo van Leeuwen, Max Louwerse, Fons Maes, Mark Sadoski, Joost Schilperoord, Ruth Wodak e.v.a.

donderdag 18 juni 2009

Bertie Kaal nieuwe promovenda Political Discourse

Hi everyone,
In March this year I (Bertie Kaal) started on a new CAMeRA PhD project in Political Discourse Analysis: From Text to Political Positions (T2PP).
I started my professional career as a freelance translator and then moved into Linguistics publishing with Mouton de Gruyter and later with Benjamins. Some of the most interesting developments in Linguistics I’ve witnessed over the past two decades have been in cross-disciplinary fields of language and cognition, discourse analysis, translation studies, corpus linguistics, and more recently in gesture studies. Linguistics has absorbed many insights from other disciplines and it is time that this exchange is turned in the other direction.
Here at the VU, I can apply my pet linguistic areas in the T2PP project. It combines political science with discourse analysis, media studies and computational linguistics. Our goal is to develop a computational model for rich text-mining that can be used across the Social Sciences.
My part in it is to identify and categorise meaning-markers relating to language production and inference, using socio-cognitive theories on language and thought. My approach is primarily in Critical Discourse Analysis as it allows for research in the dynamics of language use. Read more on our new project website and on my personal page.
In the meantime, I’m enjoying VU life with lunching together, data sessions, promovendipraat, CAMeRA SIG meetings, and the openness of debate in our T&C and English meetings.
Bertie Kaal

Oratie Irene Costera Meijer op 3 September

Op 3 September 2009 zal Prof. Dr. Irene Costera Meijer haar oratie houden, getiteld “Waardevolle Journalistiek. Kwaliteit van leven als normatief ijkpunt voor nieuwsmedia". Hiermee zal zij het ambt aanvaarden van hoogleraar Journalistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Irene Costera Meijer is in Nederland een van de meest toonaangevende onderzoekers op het gebied van media en journalistiek, en wordt door dagbladen en omroepen veel gevraagd als adviseur. In 2006 is van haar hand De Toekomst van het Nieuws verschenen; in dit boek behandelt zij de vraag hoe journalisten en programmamakers het beste jongeren onder de 30 kunnen interesseren voor journalistieke informatievoorziening.

Irene Costera Meijer combineert het hoogleraarschap Journalistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam met het lectoraat Media and Civil Society van Hogeschool Windesheim Zwolle. Kijk voor meer informatie op de webpagina van Prof. Costera Meijer en op de homepage van de Masteropleiding Journalistiek.

vrijdag 5 juni 2009

IAFL-conferentie


Van 6-9 Juli 2009 organiseren wij op de VU de “9th Biennial Conference on
Forensic Linguistics/Language and Law” van de International Association of
Forensic Linguists (IAFL).

Keynote sprekers zijn:
- Ton Broeders
- Malcolm Coulthard
- Diana Eades
- Edward Finegan.

Tijdens de IAFL-conferentie worden er meer dan honderd paper en poster presentaties gegeven door onderzoekers uit de gehele wereld. Onderwerpen die aan bod komen hebben betrekking op diverse aspecten van de forensische linguïstiek, zoals:
- rechtbankinteractie
- politieverhoren
- leesbaarheid en begrijpelijkheid van juridische documenten
- de analyse en interpretatie van juridische documenten
- positie van taalminderheden in het juridische systeem
- taalkundig bewijs in de rechtszitting.

Medewerkers T&C zijn van harte uitgenodigd om zonder inschrijving sessies (zie: programma) bij te wonen, maar we verzoeken jullie dan geen gebruik te maken van de catering. We hopen jullie op deze conferentie te verwelkomen!

Organiserend comité: Fleur van der Houwen, Martha Komter, Joyce Lamerichs, Petra Sneijder, Olga Steenhoek-Kolbasina, Tessa van Charldorp, Inge Dubbeldam, Keun Young Sliedrecht, Wilbert Spooren.