dinsdag 23 juni 2009

Wilbert Spooren in Discourse, Of Course

Zojuist is verschenen: Jan Renkema (Ed., 2009). Discourse, of Course: An overview of research in discourse studies. Amsterdam etc.: Benjamins.
In deze bundel geeft een aantal onderzoekers vanuit diverse achtergronden hun visie op het onderzoeksgebied Discourse studies. Het boek is een collectie van 20 korte papers over onderwerpen als de rol van discourse in communicatie, de relatie tussen discourse en andere semiotische modes, typen discourse, structuren van discourse, de relatie met stijl en retorica, discourse en cognitie, discourse en institutie en discourse en cultuur. Elk paper geeft een schets van de state of the art in het betreffende subgebied en onderwerpen voor vervolgonderzoek. Het boek mikt op studenten van enigszins gevorderd niveau (3e jaars Bachelor, Master) en kan gebruikt worden voor een capita selecta cursus. Wilbert Spooren schreef samen met Ted Sanders het hoofdstuk over "The cognition of discourse". Andere medewerkers: John Bateman, Frans van Eemeren, Inger Lassen, Theo van Leeuwen, Max Louwerse, Fons Maes, Mark Sadoski, Joost Schilperoord, Ruth Wodak e.v.a.

donderdag 18 juni 2009

Bertie Kaal nieuwe promovenda Political Discourse

Hi everyone,
In March this year I (Bertie Kaal) started on a new CAMeRA PhD project in Political Discourse Analysis: From Text to Political Positions (T2PP).
I started my professional career as a freelance translator and then moved into Linguistics publishing with Mouton de Gruyter and later with Benjamins. Some of the most interesting developments in Linguistics I’ve witnessed over the past two decades have been in cross-disciplinary fields of language and cognition, discourse analysis, translation studies, corpus linguistics, and more recently in gesture studies. Linguistics has absorbed many insights from other disciplines and it is time that this exchange is turned in the other direction.
Here at the VU, I can apply my pet linguistic areas in the T2PP project. It combines political science with discourse analysis, media studies and computational linguistics. Our goal is to develop a computational model for rich text-mining that can be used across the Social Sciences.
My part in it is to identify and categorise meaning-markers relating to language production and inference, using socio-cognitive theories on language and thought. My approach is primarily in Critical Discourse Analysis as it allows for research in the dynamics of language use. Read more on our new project website and on my personal page.
In the meantime, I’m enjoying VU life with lunching together, data sessions, promovendipraat, CAMeRA SIG meetings, and the openness of debate in our T&C and English meetings.
Bertie Kaal

Oratie Irene Costera Meijer op 3 September

Op 3 September 2009 zal Prof. Dr. Irene Costera Meijer haar oratie houden, getiteld “Waardevolle Journalistiek. Kwaliteit van leven als normatief ijkpunt voor nieuwsmedia". Hiermee zal zij het ambt aanvaarden van hoogleraar Journalistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Irene Costera Meijer is in Nederland een van de meest toonaangevende onderzoekers op het gebied van media en journalistiek, en wordt door dagbladen en omroepen veel gevraagd als adviseur. In 2006 is van haar hand De Toekomst van het Nieuws verschenen; in dit boek behandelt zij de vraag hoe journalisten en programmamakers het beste jongeren onder de 30 kunnen interesseren voor journalistieke informatievoorziening.

Irene Costera Meijer combineert het hoogleraarschap Journalistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam met het lectoraat Media and Civil Society van Hogeschool Windesheim Zwolle. Kijk voor meer informatie op de webpagina van Prof. Costera Meijer en op de homepage van de Masteropleiding Journalistiek.

vrijdag 5 juni 2009

IAFL-conferentie


Van 6-9 Juli 2009 organiseren wij op de VU de “9th Biennial Conference on
Forensic Linguistics/Language and Law” van de International Association of
Forensic Linguists (IAFL).

Keynote sprekers zijn:
- Ton Broeders
- Malcolm Coulthard
- Diana Eades
- Edward Finegan.

Tijdens de IAFL-conferentie worden er meer dan honderd paper en poster presentaties gegeven door onderzoekers uit de gehele wereld. Onderwerpen die aan bod komen hebben betrekking op diverse aspecten van de forensische linguïstiek, zoals:
- rechtbankinteractie
- politieverhoren
- leesbaarheid en begrijpelijkheid van juridische documenten
- de analyse en interpretatie van juridische documenten
- positie van taalminderheden in het juridische systeem
- taalkundig bewijs in de rechtszitting.

Medewerkers T&C zijn van harte uitgenodigd om zonder inschrijving sessies (zie: programma) bij te wonen, maar we verzoeken jullie dan geen gebruik te maken van de catering. We hopen jullie op deze conferentie te verwelkomen!

Organiserend comit├ę: Fleur van der Houwen, Martha Komter, Joyce Lamerichs, Petra Sneijder, Olga Steenhoek-Kolbasina, Tessa van Charldorp, Inge Dubbeldam, Keun Young Sliedrecht, Wilbert Spooren.