zaterdag 24 oktober 2009

Nieuw boek: Health communication in Southern Africa

Onlangs is een nieuw boek verschenen over gezondheidscommunicatie in Zuidelijk Afrika, onder redactie van (onder meer) onze nieuwe UHD taal & communicatie Luuk Lagerwerf: Health Communication in Southern Africa. Engaging with social and cultural diversity.

Wordt gezond gedrag met Zambiaanse respondenten op dezelfde manier voorspeld als met Tanzaniaanse? Hoe werken sociale netwerken bij het verspreiden van gezondheidsinformatie in kleine Namibische dorpen? Hebben Zuid-Afrikaanse massamedia dezelfde publiekseffecten als de Westerse massamedia? Bevatten bijsluiters van medicijnen geschikte informatie en instructie voor mensen die Xhosa als eerste taal hebben, of niet kunnen lezen?

In dit boek wordt onderzoek naar gezondheidscommunicatie, in het bijzonder HIV/AIDS communicatie, in zuidelijk Afrika gepresenteerd. Het boek biedt een overzicht vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven, waardoor uiteenlopende onderzoeksterreinen samengebracht worden, zoals persuasieve communicatie, netwerkanalyse, interpersoonlijke communicatie, massacommunicatie, conversatieanalyse en tekstontwerp.

Deze onderzoeken, alle gebaseerd op onderzoek uitgevoerd in zuidelijk Afrika, tonen de complexiteit van sociale en culturele factoren die gezondheidscommunicatie in belangrijke mate bepalen. Zowel erkende als veelbelovende wetenschappers uit de Verenigde Staten, Europa, en Zuid-Afrika trachten antwoorden te geven op complexe vragen van gezondheidscommunicatie in sociaal en cultureel diverse samenlevingen in zuidelijk Afrika. Dit overzicht is van groot belang voor studenten, onderzoekers, en professionals in gezondheidsvoorlichting en –onderzoek.

Lagerwerf, Luuk, Herman Wasserman, en Henk Boer (eds.) (2009). Health communication in Southern Africa. Engaging with social and cultural diversity. SAVUSA serie 11. Amsterdam: Rozenberg Publishers; Pretoria: UNISA Press. 300 pagina’s, € 28,50.

Nel de Jong: Nieuwe UD bij Taalwetenschap


Sinds 1 oktober ben ik het team van de opleiding Taalwetenschap komen versterken als universitair docent.

Voordat ik op de VU kwam werken heb ik hier zelf de opleiding Toegepaste Taalwetenschap gedaan. Nadat ik in 2005 op de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd was met mijn proefschrift Learning second-language grammar by listening (promotor: Prof. J.H. Hulstijn), ben ik twee jaar post-doc geweest bij het Pittsburgh Science of Learning Center, een samenwerkingsverband tussen de University of Pittsburgh en Carnegie Mellon University. De afgelopen twee jaar was ik Assistant Professor op Queens College, onderdeel van de City University of New York.

Mijn onderzoek richt zich op de vraag hoe volwassenen een tweede taal leren (bijvoorbeeld Nederlands als Tweede Taal, ook wel NT2 genoemd) en hoe zo’n tweede taal het beste onderwezen kan worden. Hierbij bestudeer ik met name hoe bepaalde onderwijsmethoden veranderingen teweeg brengen in kennis en processen en dan vooral met betrekking tot vocabulaire, grammatica en spreekvaardigheid. Mijn onderzoeksvragen zijn voornamelijk afkomstig uit de toegepaste taalwetenschap en psycholingu├»stiek. Momenteel werk ik aan een twee-jarig onderzoeksproject gefinancierd door het Pittsburgh Science of Learning Center. Daarin onderzoeken we het effect van tijdsdruk op de ontwikkeling van mondelinge vloeiendheid in tweede-taalleerders.